Μετάβαση στο ψηφιακό εργοστάσιο από το ENFORGE για μέγιστη παραγωγικότητα

1. Ποια είναι η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς προέκυψε;

Το enforge είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή που διευκολύνει τον προγραμματισμό και την διαχείριση της παραγωγής για μεταποιητικές βιοτεχνίες. Η εφαρμογή είναι βελτιστοποιημένη για την διαχείριση μεγάλου όγκου ειδικών παραγγελιών (made-to-order) καθώς υποστηρίζει απεριόριστη ελευθερία στην παραμετροποίηση των προϊόντων. Η σύλληψη της ιδέας έγινε όταν εργαζόμουν σε ερευνητικά έργα μεγάλης αεροπορικής βιομηχανίας στην Τουλούζη της Γαλλίας. Φαντάστηκα πως παρόμοιες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν και σε πιο "προσγειωμένα" προϊόντα επιφέροντας τεράστια οφέλη για τους κατασκευαστές.

2. Ποια προβλήματα επιλύετε και που απευθύνεστε;

Επιλύουμε το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ του εργοστασίου και της διοίκησης με σκοπό την γενική επιτάχυνση της παραγωγής.  Παράλληλα με την ψηφιοποίηση του εργοστασίου παρέχουμε εργαλεία για την πρόβλεψη, μέτρηση και βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής. Απευθυνόμαστε σε μεταποιητικές βιοτεχνίες μικρού και μεσαίου μεγέθους οι οποίες παράγουν προϊόντα όπως έπιπλα, μεταλλικές κατασκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό κ.α.

 

3. Σε ποιο στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης βρίσκεστε;

Βρισκόμαστε στην φάση ολοκλήρωσης του MVP το οποίο δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά σε μία βιοτεχνία ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται και το επιχειρηματικό μας μοντέλο.

 

4. Γιατί ενταχθήκατε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess και πώς σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα;  

Έχοντας γράψει αρκετές γραμμές κώδικα ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα του ΟΚ!Thess με σκοπό να αναπτύξουμε περισσότερο το επιχειρηματικό σκέλος της ιδέας και έχουμε σημειώσει ήδη μεγάλη πρόοδο. Το ΟΚ!Τhess είναι ένα πρόγραμμα τεράστιας εκπαιδευτικής αξίας για έναν νέο ιδρυτή και έχει πραγματικά ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς πως ωριμάζουν οι ομάδες του κύκλου καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα!

 

Η ομάδα

Βαγγέλης Δραΐνας - Founder enforge, Μηχανολόγος Μηχανικός

Μάριος Βόντας - Co-founder enforge