Η Mobase ταυτοποιεί φυτικά και ζωικά προϊόντα & δίνει λύση στο πρόβλημα της νοθείας

1. Ποια είναι η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς προέκυψε;

Στη Mobase δίνουμε ταυτότητα σε φυτικά και ζωικά είδη καθώς και στα προϊόντα τους που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τα φυτώρια και τις βιομηχανίες τροφίμων, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία τους και προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους. Ο κεντρικός άξονας της Mobase είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ταυτοποίησης και βελτίωσης και η ανάπτυξη ενός πρότυπου προϊόντος που βασίζεται σε μοριακούς δείκτες. Οι μοριακοί δείκτες είναι συγκεκριμένα τμήματα DNA (ή ακόμη και πρωτεΐνες) που αποτελούν την μοριακή ταυτότητα του κάθε οργανισμού και μπορούν να καθοδηγήσουν τη στοχευμένη ανίχνευση συγκεκριμένων φυτικών ή ζωικών ειδών, ποικιλιών ή φυλών. 

Όλα ξεκίνησαν όταν η 10 έτης και βραβευμένη το 2013 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ερευνητική μας δουλεία ή οποία και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ, άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον της αγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι για τις υπηρεσίες μας προέρχονται από φυτώρια, γεωργούς, αλλά και επαγγελματίες της βιομηχανίας τροφίμων, οι οποίοι μας προσέγγισαν για την ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών, αλλά και προϊόντων μεταποίησης. Αυτό το συνεχές ενδιαφέρον της αγοράς και τα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα νοθείας, και ταυτοποίησης των προϊόντων, μας οδήγησε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση μας πάνω στην ταυτοποίηση με τεχνολογίες DNA των φυτικών και ζωικών ειδών της ελληνικής βιοποικιλότητας και να την μεταφέρουμε από την έρευνα στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Έτσι γεννήθηκε η Mobase, με όνομα εμπνευσμένο από τους μοριακούς δείκτες στους οποίους βασίζεται η μεθοδολογία ταυτοποίησης των φυτικών και ζωικών ειδών.

 

2. Ποια προβλήματα επιλύετε και που απευθύνεστε;

Η νοθεία αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα και του σχετιζόμενου δευτερογενούς τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ παράλληλα αποτελεί και έναν μεγάλο οικονομικό και υγειονομικό κίνδυνο για τον τελικό καταναλωτή. Επίσης σημαντικό πρόβλημα στην αγροτική παραγωγή αποτελεί και η εισαγωγη και καλλιέργεια πολλαπλασιαστικού υλικού (ποικιλίες οσπρίων, κηπευτικών και δέντρων) που πολλές φορές είναι διαφορετικές από τις επιθυμητές.

Στη Mobase ταυτοποιούμε το πολλαπλασιαστικό υλικό στην πρωτογενή παραγωγή φυτών και ζώων (ταυτοποίηση είδους, φύλου) και βοηθάμε στον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (ταυτοποίηση προέλευσης, ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή GMOs και παθογόνων μικροοργανισμών), αποτρέποντας τα φαινόμενα νοθείας σε όλη τη διατροφική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς και στη βιομηχανία τροφίμων να ελέγχουν με μεγάλη ακρίβεια την εφοδιαστική τους αλυσίδα προστατεύοντας την, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία τους, την υπεραξία του τελικού τους προϊόντος, αλλά και την προστασία του καταναλωτή. H ταυτότητα και υπεραξία που προσδίδουμε στο τελικό προϊόν με την ταυτοποίηση του είδους αλλά και την αποτροπή της νοθείας συμβάλλει σημαντικά στο Brading και την καθιέρωση στην αγορά.

Στην Mobase έχουμε ταυτοποιήσει με τη μέθοδο μας περισσότερα από εξήντα διαφορετικά είδη και τις ποικιλίες τους, με πρόσφατη την ταυτοποίηση των ποικιλιών καφέ Arabica και Robusta, και τον έλεγχο σκευασματων και μπαχαρικών που πωλούνται ως τροφή ή για φαρμακευτικούς λόγους, ενώ επεκτεινόμαστε συνεχώς και σε άλλα είδη του πρωτογενούς τομέα. Μεγάλη επιτυχία μας αποτελεί και η ανίχνευση πρόσμιξης τοξικού φυτού σε ιχθυοτροφές. Τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι πολλά και μάλιστα συμπεριλαμβάνουν και την συμβολή στην προστασία και βελτίωση του γενετικού υλικού των ελληνικών φυτικών ειδών, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες ανάγνωσης του DNA και της βιοπληροφορικής ανάλυσης του. Παράλληλα, η ερευνητική μας προσπάθεια για την ανάπτυξη και νεων εργαλείων ταυτοποίησης και ελέγχου της νοθείας μέσω του DNA είναι διαρκής και προβλέπεται να φέρει νέες εξελίξεις στο χώρο.

 

3. Σε ποιο στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης βρίσκεστε;

Η ιδέα της Mobase βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, με την αρωγή του επιταχυντή νεοφυούς επιχειρηματικότητας OK!Thess και την συμμετοχή μας στο στον 12ου κύκλο επιτάχυνσης. Την ίδια στιγμή, αναζητούμε ενεργά χρηματοδότηση με την συμμετοχή μας στον 11ο κύκλο του διαγωνισμού Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Η ομάδα μας έχει μοναδική και πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων DNA. Στηρίζουμε την ιδέα μας καθώς την εφαρμόζουμε καθημερινά σε ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο υπό την αιγίδα ενός διεθνώς καταξιωμένου και αναγνωρισμένου εργαστηρίου στο χώρο, στον οποίο και αυτή εκκολάφθηκε και αναπτύχθηκε.

 

4. Γιατί ενταχθήκατε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess και πώς σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα;

Η ιδέα μας είναι ερευνητικά ώριμη και έχει ήδη δοκιμαστεί στην αγορά με συνεχή παρουσία μέχρι και σήμερα, ενώ η ομάδα μας είναι πολύ δυναμική και εδώ και δύο χρόνια διαθέτει άτομα με ισχυρό επιχειρηματικό κίνητρο και νέες ιδέες για την επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Γι΄αυτό θεωρούμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να βγούμε στις αγορές με τη συνδρομή του OK!Thess, το οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Φιλοδοξούμε να κάνουμε τη Mobase μία επιτυχημένη επιχείρηση που θα μπορεί άμεσα να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σκοπό την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών της αγοράς για την καταπολέμηση της νοθείας και της ταυτοποίηση φυτικών και ζωικών ειδών, ποικιλιών ή φυλών για τον πρωτογενή τομέα, τα φυτώρια και τις βιομηχανίες τροφίμων. Η συμμετοχή μας στον 12ο κύκλο επιτάχυνσης νεοφυούς επιχειρηματικότητας του OK!Thess μας προετοιμάζει περαιτέρω σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υποστήριξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου επιχείρησης, στο πατεντάρισμα και την προστασία της καινοτόμας τεχνολογίας μας, αλλά και στην προώθηση της επιχείρησής μας μέσω των επαφών με πιθανούς χρηματοδότες και πελάτες. Η ανάπτυξή μας είναι ήδη ραγδαία δίπλα στο OK!Thess, το οποίο μαζί με τον coach μας Νικόλαο Τσονιώτη μας έχει κάνει μία πιο δυνατή και οργανωμένη ομάδα που κινείται γρήγορα, προσεκτικά και έξυπνα, γνωρίζοντας την αγορά, χτίζοντας ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μαζί της, ενώ παράλληλα αναπτύσει τις υπηρεσίες της, την αξιοπιστία της ως νέα επιχείρηση και το όνομά της.

 

Η ομάδα 

Παναγιώτης Μαδέσης, επ. καθηγητής Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ

Νίκος Λάμπρου, καθηγητής Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννα Καραμιχάλη, μεταδιδακτορικό στη Βιοπληροφορική

Ειρήνη Μποσμαλή, υποψήφια διδάκτωρ στην Τεχνολογία Τροφίμων

Ελένη Στεφανίδου, μεταπτυχιακό στην Φυτοπαθολογία

Γεωργία-Μαρία Ντεβέ, υποψήφια διδάκτωρ στη Γενετική και Βελτίωση των Φυτών

Ερμιόνη Κιόση, οικονομολόγος με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση