Meetups at OK!Thess

April 23, 2018 - 7 p.m.
Organized by: Kostas K.

Παρουσίαση του NEO σε δύο μέρη. Στο πρώτο Θα έχουμε μία εισαγωγή στην τεχνολογία του blockchain και πιο ειδικά στην πλατφόρμα του ΝΕΟ και στο δεύτερο μέρος μια παρουσίαση για το πως μπορεί να γράψει κάποιος έξυπνα συμβόλαια χρησιμοποιόντας C#: παράδειγμα συμβολαίου και ο κύκλος ζωής του κώδικα.


April 26, 2018 - 8 a.m.
Organized by: Atlantis Consulting

Η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων θα λάβει χώρα ως ένα pitching event. Οι υποψήφιες ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Business Angels Forum V καλούνται να υποβάλουν έως τις 15 Απριλίου το σχετικό Pitch Deck παρουσίασης του επιχειρηματικού σχεδίου (ppt) έως 15 διαφάνειες, τα financials (excel) και ένα μονοσέλιδο executive summary, όλα στην αγγλική γλώσσα. Η αποστολή των απαιτούμενων αρχείων θα γίνει στη διεύθυνση dimou@atlantisresearch.gr και η ανακοίνωση των τελικών συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2018.


April 21, 2018 - 10 a.m.
Organized by: Stratos K.

Welcome to Global Azure Bootcamp 2018 ! All around the world user groups and communities want to learn about Azure and Cloud Computing! On April 21, 2018, all communities will come together once again in the fifth great Global Azure Bootcamp event! Each user group will organize their own one day deep dive class on Azure the way they see fit and how it works for their members. The result is that thousands of people get to learn about Azure and join together online under the social hashtag #GlobalAzure!


April 2, 2018 - 10 a.m.
Organized by: Metavallon

Metavallon VC is coming to Thessaloniki, in view of the launch of its €32 million fund investing in early stage technology companies. We appreciate that the entrepreneurship ecosystem of Thessaloniki is growing rapidly and can play a crucial role in the innovation and competitiveness of Greece. We therefore look forward to meeting you in person and to opening a direct communication channel. As of March 1, we announced our Pre-Seed investment call for up to €200.000 in funding, now open for company submissions, and we would like to tell you more about that and answer your questions.


March 30, 2018 - 5 p.m.
Organized by: NBG - AUTH

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ομάδες που συμμετείχαν στον 8ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, σε ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ και άλλων φορέων και σε ομάδες του OK!Thess. Πρόκειται για συμμετέχοντες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας, από το επίπεδο της ιδέας και της διερεύνησης εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων έως το επίπεδο της προσέλκυσης πελατών και της αναζήτησης χρηματοδότησης.


March 26, 2018 - 10 a.m.
Organized by: Skywalker

Τα Μονοπάτια είναι μία 5ήμερη εκπαιδευτική δράση του skywalker.gr με σκοπό την προσφορά αξιοποιήσιμων πληροφοριών για θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η αναζήτηση εργασίας. Σε μικρά, κλειστά τμήματα και σε διάρκεια πέντε ημερών, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες γνώσεις με βιωματικό τρόπο, από δραστήριους εισηγητές με επικαιροποιημένες γνώσεις. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς χρέωση.


March 23, 2018 - 7:30 p.m.
Organized by: Stratos K.

"Why is it that the mobile apps that should be the most practical and utilitarian often are the most useless and frustrating? Did the developers just phone it in? David Platt has been a software industry expert for the better part of 3 decades and pulls no punches when it comes to the design and user experience he encounters. In this case study from his latest book The Joy of UX, he takes aim at the Boston-area commuter rail mobile, app and how something that could be useful for millions of people daily was made obsolete by the experiences it gave its users. Join us for an evening of enlightening education, engaging conversation, and an opportunity to pick the brain of an industry legend."


March 21, 2018 - 7 p.m.
Organized by: baresquare

Την Τετάρτη (21 Μαρτίου) το απόγευμα λίγο πριν τις 19:00, έχουμε το 6ο Digital analytics meetup Thessaloniki και συζητάμε για 2 θέματα που έχουν να κάνουν με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων στο web (web analytics) και για το πως μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με machine learning με το Azure Machine Learning Studio.


March 12, 2018 - 7 p.m.
Organized by: US Consuate

OK!Thess and the U.S. Consulate General in Thessaloniki cordially invite you to a discussion on Start-up success and lessons learned with John Roa lifelong entrepreneur, business investor, technologist, and philanthropist. The event will be in English John Roa has founded and managed six companies since the age of 14. He is the founder of Roa Ventures, focused on early-stage investments, projects and experiments in lifestyle companies. His investments include Ellison (luxury eyewear hand-made in Greece), The Grand Voyage (designer footwear made in Italy), and real estate investments on the island of Mykonos.


March 2, 2018 - 6:30 p.m.
Organized by: G. Manolis

A step by step live tutorial on how to create a UI test automation project from scratch using Java, Maven, Selenium WebDriver, Page Objects, TestNG, IntelliJ IDEA CE. From requirements to specifications, from specifications to test design, from test design to test implementation, from test implementation to test execution, from test execution to test results analysis. The test implementation will be done, step by step, from a simple spaghetti example to an object-oriented approach using page object pattern.


About meetups

Our open space is being used by several of the city’s creative teams as a meeting space and those meetings are open to anyone interested. Meetups’ participants comprise the wider OK!Thess community, a community that exchanges knowledge and experiences targeting to create added value for all of its members.

Hosted meetups

Past meetups