ΟΚ!Τhess

Your early stage partner

OK!Thess provides space and technical support to teams of people with innovative ideas helping them to Validate a Business Model Fast, and to Meet, Mix and Connect with like-minded peers.


Subscribe to get our updates!

Workshops
Events
Mentoring

Featured Posts

OK!Thess program explained

post image

Every incubation cohort starts with a Boot-Camp and a series of masterclasses. Well for our latest cohort we went all out, as one might say. Not only did we have our Bootcamp, which in our case is a month and not just a weekend, but we went the extra mile.

Read more »

Match and Develop a Startup at OK!Thess

post image

From Friday the 30th of March to Sunday the 1st of April 35 research teams and startups from Thessaloniki participated at the “Match & Develop a Startup” workshop organized by the NBG Business Seeds in partnership with Aristotle University of Thessaloniki and OK!Thess.

Read more »

In the heart of the ecosystem

post image

From Friday the 19th to Monday the 22nd January, OK!Thess was packed with entrepreneurs, new ideas, and creativity. The 4-day program included the introduction of 7 young teams in the Winter-2018 cycle of our program.

Read more »

Upcoming Community Meetups

Blockchain and .NET Joint meetup: NEO

April 23, 2018

Παρουσίαση του NEO σε δύο μέρη. Στο πρώτο Θα έχουμε μία εισαγωγή στην τεχνολογία του blockchain και πιο ειδικά στην πλατφόρμα του ΝΕΟ και στο δεύτερο μέρος μια παρουσίαση για το πως μπορεί να γράψει κάποιος έξυπνα συμβόλαια χρησιμοποιόντας C#: παράδειγμα συμβολαίου και ο κύκλος ζωής του κώδικα.

Business Angels Forum V

April 26, 2018

Η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων θα λάβει χώρα ως ένα pitching event. Οι υποψήφιες ομάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Business Angels Forum V καλούνται να υποβάλουν έως τις 15 Απριλίου το σχετικό Pitch Deck παρουσίασης του επιχειρηματικού σχεδίου (ppt) έως 15 διαφάνειες, τα financials (excel) και ένα μονοσέλιδο executive summary, όλα στην αγγλική γλώσσα. Η αποστολή των απαιτούμενων αρχείων θα γίνει στη διεύθυνση dimou@atlantisresearch.gr και η ανακοίνωση των τελικών συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2018.